งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ด้านเลขานุการ,ด้านการบัญชี,ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์หรือการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
เลขที่ 1887 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร 044214102-3
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ