งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2561

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการพิจารณาสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมและผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

วันที่:
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตาม ข้อ 2.3 แบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://stin.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 11 สถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในวันราชการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.