งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

SCG ประกาศรับสมัคร เลขานุการ (วุฒิ ปวส.)

วันที่:
เลขานุการ (วุฒิ ปวส.)

Responsibilities:

- ติดต่อประสานงาน จัดการนัดหมาย และ ยืนยันการประชุม

- วางแผนการประชุม วางแผนการเดินทาง และ ที่พัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- จัดการงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ


Qualifications:

- จบการศึกษาระดับ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- สามารถติดต่อสื่อสาร หรือ ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้

- มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


Talent Recruitment Center

The Siam Cement Public Company Limited

Recruiter: somkiat

E-mail: somkiatt@scg.com

Contact Phone number: 025861053

สมัครได้ที่ https://career.scg.com
Tags: SCG