งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 33 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 - 25 มกราคม 2561

วันที่:
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานโครงการมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในสังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุโขทัย

จำนวน 33 อัตรา
เงินเดือน 12,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส.หรือเทียบเท่า

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ธ.ก.ส.จังหวัดสุโขทัย
วันที่เปิดรับสมัคร : 22 - 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.