งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มกราคม 2561

วันที่:
1 พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 15960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2 นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 15960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคนิคการแพทยื

3 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 13300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4 เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 10200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ

5 ผู้ช่วยพยาบาล
จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 8300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความชำนาณงานในหน้าที่ เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

6 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 7590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 มีความชำนาญงานในหน้าที่ หรือเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

7 พนักงานเปล
จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 7590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 มีความชำนาญงานในหน้าที่ หรือเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร : 18 - 31 มกราคม 2561