งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2561

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 31 มกราคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ส.ป.ก.สระบุรี
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช. ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ชั้น 1 ) เลขที่ 681/24 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ