งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) จำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 18-31 มกราคม 2561

วันที่:
ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง)
จำนวน 6 อัตรา
ระหว่างวันที่ 18-31 มกราคม 2561

ตำแหน่ง ลูกจ้าง ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำส่วนรับแจ้งเหตุขัดข้อง
ขำนวน 6 อัตรา
ค่าจ้าง วันละ 500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขา
อายุไม่เกิน 35 ปี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : ส่วนรับแจ้งเหตุขัดข้องฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ อาคาร CAT Tower ชั้น 7 เลขที่ 72 ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วันที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18-31 มกราคม 2561

Download ใบสมัคร