งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2561 วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

วันที่:
ปัจจุบันมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้หลงเชื่อ

กฟผ. ขอแจ้งว่า การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ กฟผ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส

หาก กฟผ. ทราบว่าเป็นผู้ใดจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่แอบอ้างที่ทำให้ กฟผ. เสียหาย