งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยงานบัญชี (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

วันที่:
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ช่วยงานบัญชี (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศึกษา: ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี
อายุ ไม่เกิน 30 ปี
คุณสมบัติพิเศษ: สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (Word, Excel และ PowerPoint) ได้ดี หากสามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://turac.tu.ac.th และส่งใบสมัครมาที่ pudyito@yahoo.com หรือ eoffice@turac.ac.th
สถานที่รับสมัคร: สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
วันที่เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณกานติมา พงษ์ศักดิ์ โทรศัพท์ 02-613-3120 ต่อ 107