งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 8 - 23 มกราคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ