งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก บสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร 15 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่:
กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางบก

ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : (๑) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
(๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของ ก.พ.

สมัครทางเว็บไซต์ : dlt.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ