งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 12 มกราคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 3 ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ