งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครเจ้าหพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 15 - 19 มกราคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : เจ้าหพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานบุคคลากร สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารสำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ