งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลางและภูมิภาค ) วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 12 - 25 มกราคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งพนักงานการพิมพ์
อัตราเงินเดือน : 11280 , 13800 - บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ปวช. หรือ ปวส. ทางช่างพิมพ์หรือการพิมพ์

2 ตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่
อัตราเงินเดือน : 11280 , 13010 , 13800 - บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 18 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- ปวช. หรือ - ปวท. หรือ - ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีความรู็ ความสามารถ ความชำนาญงาน และทักษะในการขับเครื่องจักรกลมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

4 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
มีความรู็ ความสามารถ ความชำนาญงาน และทักษะในการขับเครื่องจักรกลมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

5 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ปวส. ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

6 ตำแหน่งพนักงานภูมิสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ ภูมิศาสตร์ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ

สมัครทาง Website https://dol.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ