งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 ตุลาคม 2561

รับสมัครงานหลายอัตรา

วันที่:
Site Engineer (ด่วนมาก)
ลักษณะงาน -จัดทำ Present ระบบ PA และร่วมนำเสนอกับ Sale
-แก้ไขแบบ ( Concept Design ) ตามลูกค้าต้องการ
-ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อจัดจ้างร่วมกับ Sub Contract ที่เหมาะกับ
โครงการแต่ละโครงการ
-ประชุมกับ Site งานประจำเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและ
รับฟังปัญหาจากทุกฝ่าย
-จัดทำรายงานความคืบหน้าของงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน
เพื่อรายงานต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ของลูกค้า
-รวบรวมเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ (User Manual ) และอบรมให้กับ
ลูกค้าตลอดจนการร่วมส่งมอบให้กับลูกค้า
-จัดทำคู่มือการใช้งานจริงของระบบ ( Operation Manual) ที่ติดตั้งรวมทั้ง
อบรมวิธีการใช้งานระบบให้กับลูกค้า
คุณสมบัติ -วุฒิปริญญาตรี (สาขาไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น)
-สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ดีในการปฏิบัติงาน
-สามารถปฏิบัติงานหน้า ไซต์งานหรือตามที่บริษัทฯ กำหนดได้
-สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดได้ ตามนโยบายของบริษัทฯ
-สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
-ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน
-มีความรู้และสนใจเกี่ยวกับด้านเครื่องเสียง หรือเคยฝึกงานเกี่ยวกับเครื่องเสียงมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขารามคำแหง ( ซอยรามคำแหง 151 )
-วันทำงาน : 5 วัน/สัปดาห์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
-เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท/เดือน
-สนใจติดต่อสอบถามและสมัครงานด้วยตัวเองได้ที่ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เลขที่ 225 อาคารมหาจักร ชั้น 2 อาคาร 2 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ถนนรามคำแหง
ซอยรามคำแหง 151 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240