งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 ธันวาคม 2560

วันที่:
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท

วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 ธันวาคม 2560
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โทรศัพท์ 02-248-8984 ในวันและเวลาราชการ