งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ตุลาคม 2561

รับสมัคร ผู้ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทางออนไลน์

วันที่:
Online English Examiner
Topica Native Thailand รับสมัคร ผู้ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษทางออนไลน์ 20 ตำแหน่ง (Part-time)
หมดเขต:
ตำแหน่ง: ผู้ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษทางออนไลน์
1.หน้าที่และความรับผิดชอบ
· สัมภาษณ์นักเรียนคนไทยเป็นภาษาอังกฤษ
· ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
· ให้คะแนนและคำแนะนำแก่นักเรียนคนไทยสำหรับแผนการเรียนภาษาอังกฤษได้
2. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
· ทำงานที่บ้าน
· มีเวลาการทำงานและสถานที่ทำงานที่หยืดหยุ่น (ลงตารางเวลาการทำงานด้วยตนเองทุกๆอาทิตย์)
. เงินเดือน: 3000-10000 ต่อเดือน
· ทำงานในสภาพแวดล้อมนานาชาติและได้พัฒนาภาษาอังกฤษในทุกๆวัน
· มีโอกาสสูงที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นพนักงานประจำ
3. คุณสมบัติ
· สัญชาติไทย
· อายุ 18-38ปี
· พูดภาษาอังกฤษคล่องแคล่ว โดยเฉพาะทักษะการพูดและการเขียน
· มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดี พร้อมกับแล็ปท็อปและหูฟัง
. สามารถทำงานขั้นต่ำ15ชั่วโมงต่อสัปดาห์
4. ส่งใบสมัคร
ถ้าคุณสนใจสมัครงานในตำแหน่งนี้ โปรดส่งประวัติมาที่อีเมล์ linda@topica.asia หัวข้อว่า “Application for Online English Examiner in TOPICA _ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)”
หรือกรอกข้อมูลในฟอร์ม http://topi.ca/yQr
หมดเขตรับสมัคร: 1/3/2018