งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ ( วุฒิ ม.3 , ม.6 ) เงินเดือน 10430 + ค่าครองชีพชั่วคราว 2000 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่:
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 12430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3-ม.6

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองกลาง กองบัญชาการกองทัพไทย 127 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสื่ กรุงเทพฯ 10210
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ