งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ รับสมัครอาจารย์กายวิภาค/สรีรวิทยา

วันที่:
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ
ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ รับสมัครอาจารย์กายวิภาค/สรีรวิทยา ขยายมารอบที่ 3 แล้ว คราวนี้รับป.โท ที่กำลังเรียนเอกด้วยนะครับ http://www.am.mahidol.ac.th/web/index.php?option=com_content&view=article&id=739:13122560&catid=15&Itemid=103

http://www.am.mahidol.ac.th/web/images/documents/dec_2560/detail_lecture_13122560.pdf