งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500 บาท เปิดรับสมัคร 18 ธันวาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561

วันที่:
สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการวางระบบคอมพิวเตอร์และสารมนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของสถานศึกษานั้นภายในวันปิดรับสมัคร ( 12 ธันวาคม 2561 )

วิธีสมัคร : ส่งใบสมัครทาง ไปรษณีย์ Download ใบสมัครที่ เว็บไซต์ http://www.pdc.go.th
สถานที่รับสมัคร : งานบริหารงานบุคคล สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ