งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
2) มีความรู้พื้นฐานด้านห้องปฏิบัติการ

สมัครทางเว็บไซต์ : mnre.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ