งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

วสส.ขอนแก่น ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง คนงาน (พนักงานทำความสะอาด) ประเภทจ้างเหมาบริการ

วันที่:
ตำแหน่ง คนงาน (พนักงานทำความสะอาด)
จำนวน 1 อัตรา
เพศ หญิง
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์. 043-221770 ต่อ 164
วันเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ