งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ หรือวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ โดยศึกษาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจ การสำรวจระยะไกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต


สมัครทางเว็บไซต์ : mnre.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ