งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งบุคลากร ของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ครั้งที่1/2560 จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 18 - 29 ธันวาคม 2560

วันที่:
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งบุคลากร ของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ครั้งที่1/2560
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 บุคลากร ด้านภาษาอังกฤษ
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

2 บุคลากร ด้านภาษาจีน
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในการใช้ภาษาจีน

วิธีสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหา เลขที่ 90 ชั้น 16 ซอย พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร.0-2272-8515-6
วันที่เปิดรับสมัคร : 18 - 29 ธันวาคม 2560