งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 12 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ชั้น 3 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ