งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

วันที่:
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สถาบันทันตกรรม ซอยบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ