งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 6/2560 วุฒิ ปวส. - ป.ตรี

วันที่:
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) (ครั้งที่ 6/2560) รายละเอียดดังนี้

1 ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
สาชาวิชาบริหารธุรกิจ สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์

3 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13285 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทุกสาขา

สมัครทางเว็บไซต์ : fpo.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560