งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 15 ธันวานคม 2560

วันที่:
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ และสาขานิติศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานธุรการ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 เลขที่ 290 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่เปิดรับสมัคร : 1 - 15 ธันวานคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ