งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ปี 2560 จำนวน 47 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 19 ธันวาคม 2560

วันที่:
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ปี 2560 จำนวน 47 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 19 ธันวาคม 2560