งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

ธนาคารออมสินภาค 16 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภาคนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ รับสมัครถึง 5 ธ.ค. 2560

วันที่:
ประกาศธนาคารออมสินภาค 16
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภาคนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่
สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต

คุณสมบัติ
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธิรกิจ บัญชี การตลาด การจัดการ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2 เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
3 อายุไม่เกิน 35 ปี

สมัครทาง Website https://job.gsb.or.th
รับสมัครถึง 5 ธ.ค. 2560