งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันที่:
ด้วยสำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ สธน.ทหาร
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
เพศ : ช/ญ
ปวส. (คอมพิวเตอร์)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
- งานด้านงบประมาณ
- งานด้านธุรการกำลังพล
- รับ-ส่ง เอกสาร
- ซ่อมบำรุงเบื้องต้น
- ต้อนรับบริการในการจัดเลี้ยง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ธุรการกำลังพล สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทับไทย (แจ้งวัฒนะ) อาคาร 4 ชั้น 8 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ