ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 17 – 24 มกราคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับงานราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

1.) นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท

2.) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

3.) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.รับสมัคร 17 – 24 มกราคม 2557สมัครด้วยตนเอง ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (ภายใน รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ)

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทรศัพท์ 056 – 267289 – 90 โทรสาร 056 – 267405 Email : mhc08@hotmail.com
22 มกราคม 2557  12:23 น.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นครสวรรค์   
Vote
Rated 4/5 (80%) (1 Vote)