งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 3 กันยายน 2557
โรงพยาบาลยโสธร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 5 กันยายน 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 12 อัตรา วุฒิ ปวส,ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 - 12 กันยายน 2557 โรงพยาบาลระยอง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 1- 10 กันยายน 2557 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2557 ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 23 ตำแหน่ง 185 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 สิงหาคม ถึง 29 สิงหาคม 2557 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 25 - 29 สิงหาคม 2557
วันที่: 22 มกราคม 2557  12:23 น.
เปิดอ่าน : 803 ครั้ง
ตำแหน่งที่เปิดรับงานราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

1.) นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท

2.) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

3.) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.รับสมัคร 17 – 24 มกราคม 2557สมัครด้วยตนเอง ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (ภายใน รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ)

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทรศัพท์ 056 – 267289 – 90 โทรสาร 056 – 267405 Email : mhc08@hotmail.com