งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 6 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันที่:
ส.ป.ก.ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ปเิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ส.ป.ก.ปัตตานี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร :ส.ป.ก.ปัตตานี 12/6 ซอย 5 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ