งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา วุฒิ ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 1 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันที่:
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : - ปวส. หรือ - อนุปริญญา ในประเภทบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมัครทางเว็บไซต์ : https://m-society.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ