งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดรับสมัคร 29 พ.ย - 6 ธ.ค. 2560

วันที่:
กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย - 6 ธ.ค. 2560

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดืนอ 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. สาขาวิชาพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด 257 หมู่ที่ 15 ถนนแจ้งสนิท ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่เปิดรับสมัคร : 29 พ.ย - 6 ธ.ค. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ