งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 4 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันที่:
1 ตำแหน่ง : เภสัชกร
อัตราเงินเดือน : 15,800-17,380 (สำหรับหลักสูตร5ปี) บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


2 ตำแหน่ง : นายแพทย์
อัตราเงินเดือน : 18,020-19,830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


สมัครทาง Website https://dtam.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ