งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ตุลาคม 2561

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 31 อัตรา เปิดรับสมัครงแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560

วันที่:
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

1.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

1.3 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
จำนวน 13 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

1.4 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวน 14 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

สมัครทาง https://nfc.thaijobjob.com/
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ