งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 20 รอบสอบ

วันที่:
สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 20 รอบสอบ

โดยมีจำนวนรอบสอบละ 115 ที่นั่งสอบ และเปิดให้กรอกใบสมัครครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม 14 รอบสอบ และเปิดให้กรอกใบสมัครครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม 6 รอบสอบ

(ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครสอบและชำระเงินในการสมัครสอบครั้งที่ 1 แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในครั้งที่่ 2 ได้ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้ผู้เข้าสอบ) สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ