งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันที่:
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :
อัตราเงินเดือน : ม.6. 10430
อัตราเงินเดือน : ปวช . 11280
อัตราเงินเดือน : อนุปริญญา 2 ปี 13010
อัตราเงินเดือน : อนุปริญญา 3 ปี 13800 บาท บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ข1-333 ถนนสันคูเมือง ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ