งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

วสส.ขอนแก่น ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุงสถานบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

วันที่:
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,238 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมันธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์อย่างน้อย 2 ปี และมีความรู้ในเรื่องการซ่อม บำรุง เครื่องยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์. 043-221770 ต่อ 164
วันเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ