งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6 - ปวช. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

วันที่:
ตำแหน่งที่ปเิดรับสมัคร
1 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ( สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก )
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี ชีววิทยา จุลวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก 802 ถนนพิษณุโลก - หลุ่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 25602 เจ้าหน้าที่ธุรการ (สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 - 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม. 6 หรือ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร :สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม อาคารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชั้น 1 เลขที่ 2/1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 25603 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ( สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี )
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร :สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ศุนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 3 ตำบลไม้เด้ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 25604 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี )
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร :สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 25605 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ( สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร )
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 25606 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ( สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู )
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ