งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 43 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

วันที่:
กรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ตำแหน่งที่ 1.1 ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.2 ตำแหน่งนักสำรวจดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.7 ตำแหน่งเศรษฐกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.8 ตำแหน่งวิศวกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.9 ตำแหน่งวิศวกรโยธา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ตำแหน่งที่ 2.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ตำแหน่งที่ 3.1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ตำแหน่งที่ 4.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 4.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ตำแหน่งที่ 5.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 5.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ตำแหน่งที่ 6.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ตำแหน่งที่ 7.1 ตำแหน่งนักสำรวจดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 7.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 7.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ตำแหน่งที่ 8.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8.3 ตำแหน่งเศรษฐกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
ตำแหน่งที่ 9.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 9.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ตำแหน่งที่ 10.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ตำแหน่งที่ 11.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com/