งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 มกราคม 2560
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวส. ทำงานที่ขอนแก่น บ.เนสท์เล่ แผนกโพรเฟสชันเนล กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Greenpeace SEA. รับสมัครนักระดมทุนภาคสนาม ประจำขอนแก่น หรือโคราชด่วน!! รับสมัคร "เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม " (ประจำพื้นที่กรุงเทพ) (เงินเดือน 18,000 บาท) จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครตำแหน่ง: ครูสอนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ (Part-time) วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท จังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง (วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.)กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเรือนเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา แสงชัยกรุ๊ปเปิดรับสมัครงาน ด่วน !! (เงินเดือน 24,500 บาท)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 20,250 บาท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ