งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 ธันวาคม 2557
22/12/57 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครพนักงานสาธารณสุขจำนวน 93 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 - 24 ธันวาคม 2557
22/12/57 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 15-26 ธันวาคม 2557
22/12/57 รับโอนย้ายข้าราชการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
22/12/57 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วุฒิปริญญาตรีเงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 9 มกราคม 2558
21/12/57 กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ 621 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม – 5 มีนาคม 2558
21/12/57 รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา SF Strike Bowl สาขาขอนแก่น
19/12/57 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ รับสมัครพนักงานจำนวน 144 อัตรา เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558
19/12/57 ธนาคารยูโอบี เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (Teller/ CSO) ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น สุรินทร์ อุดรธานี ร้อยเอ็ด สกลนคร
19/12/57 สสจ.สมุทรปราการรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 17 ธันวาคม 2557 ถึง 20 มกราคม 2558
19/12/57 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตราและนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 – 16 มกราคม 2558
19/12/57 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 26 ธันวาคม 2557 ถึง 9 มกราคม 2558
19/12/57 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 24 - 30 ธันวาคม 2557
19/12/57 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รับสมัครพนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 17ธันวาคม 2557 ถึง 15 มกราคม 2558
18/12/57 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 216 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24- 30 ธันวาคม 2557
18/12/57 รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้จัดการสาขา SF Strike Bowl
18/12/57 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึง 29 ธันวาคม 2557
18/12/57 เทศบาลตำบลเสม็ด รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 38 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 19 ธันวาคม 2557
18/12/57 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2557
17/12/57 โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 ธันวาคม 2557 ถึง 15 มกราคม 2558
17/12/57 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน วุฒิ ปวช. จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557