งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ตุลาคม 2558
09/10/58 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก 357 อัตรา รับทั่วประเทศ สมัครทาง internet 14 - 20 ตุลาคม 2558
09/10/58 กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นิติกร วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 19 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
09/10/58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 – 22 ตุลาคม 2558
09/10/58 กศน.จังหวัด แพร่ รับสมัคร ครู กศน.ตำบล วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558
09/10/58 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานจัดทําข้อมูล วุฒิ ปวช สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. - 4 พ.ย.58
09/10/58 รับสมัครงาน วุฒิ ม.3 ถึง ปริญญาตรี รับ 68 อัตรา ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูมิพลฯ สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. - 2 พ.ย.58
08/10/58 โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เปิดรับสมัคร 9 - 16 ตุลาคม 2558
08/10/58 สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง(ในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น)รับสมัครตำแหน่ง Admin Assistant
08/10/58 เงินเดือน 25,000 วุฒิ ป.ตรี กอสส. เปิดสอบบรรจุและขึ้นบัญชีเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2558
08/10/58 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช ปวท ปวส ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 12 - 16 ตุลาคม 2558
08/10/58 เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานประกันสังคม รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เปิดรับสมัคร 14 - 22 ตุลาคม 2558
08/10/58 โรงเรียนบ้านเกาะปราง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว เปิดรับสมัคร 13-21 ตุลาคม 2558
07/10/58 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 16 ตุลาคม 2558
07/10/58 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 20 ตุลาคม 2558
07/10/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558
07/10/58 รับสมัคร ครู กศน.ตำบล จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 20 ตุลาคม 2558
07/10/58 รับ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 12 - 16 ตุลาคม 2558
07/10/58 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 9 - 16 ตุลาคม 2558
07/10/58 สมัครด่วน !!! กิจกรรม One day interview กลุ่มงาน "ขาย" จำนวน 50 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ตุลาคม 2558
06/10/58 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558
06/10/58 เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 19 ตุลาคม 2558
06/10/58 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2558
06/10/58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัคร 6 – 19 ตุลาคม 2558
06/10/58 ธนาคารธนชาตเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหลายอัตรา วันที่ 17 ตุลาคม 2558
06/10/58 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา รับสมัคร พนักงานสรรพากร วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 5 - 13 ตลาคม 2558
06/10/58 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
06/10/58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 5 - 20 ตุลาคม 2558
06/10/58 องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล(ข้าราชการ) จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา รับใบสมัครตั้งแต่ 9 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
05/10/58 กฟผ. รับสมัครบุคคลภายนอก จำนวน 52 อัตรา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ เปิดรับสมัคร 12 - 16 ตุลาคม 2558
05/10/58 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 รับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558