งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
09/02/59 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559
09/02/59 (ป.ตรีทุกสาขา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
09/02/59 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ม.6 เปิดรับสมัคร 17 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
09/02/59 กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 17 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
09/02/59 รับสมัคพนักงานขายเครื่องเสียง ประจำโชว์รูมสาขารามคำแหง ด่วนมาก
09/02/59 กองบิน 41 กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 8 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
09/02/59 (ป.ตรีทุกสาขา) สำนักงานสถิติแห่งชาติรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 15 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
09/02/59 สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 125 ตำแหน่ง
09/02/59 ชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ สาขา เซ็นทรัลขอนแก่น รับสมัครพนักงาน
09/02/59 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ม.3 ม. 6 ป.ตรี
09/02/59 สวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งงานวิชาการ ระดับ 5 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
09/02/59 รับเยอะ 98 อัตรา มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครงาน วุฒิ ป.6 ม.3 ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี(ทุกสาขา) ป.โท เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9 - 29 กุมภาพันธ์ 2559
09/02/59 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เปิดรับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
08/02/59 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 15 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
08/02/59 กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช เปิดรับสมัคร 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2559
08/02/59 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรับผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญ
08/02/59 Sea Fly Services รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 2 ตำแหน่ง
08/02/59 *****เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 2 ตำแหน่ง*****
08/02/59 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559
08/02/59 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 13/2558
08/02/59 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา
07/02/59 สทช.ที่ ๖ (ขอนแก่น) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
07/02/59 ประกาศรับสมัครงานด่วน***
07/02/59 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกาศรับสมัครงานจำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 29 กุมภาพันธ์ 2559
05/02/59 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2559
05/02/59 กรมชลประทานประกาศรับสมัครงานทั่วประเทศ 735 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
05/02/59 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก (วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) เงินเดือน 18,000 รพ.พระพุทธบาท รับสมัครพนักงานราชการ
05/02/59 กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
05/02/59 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก (วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) เงินเดือน 18,000 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ
05/02/59 SCG เปิดรับสมัครงาน รับวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จำนวนหลายอัตรา