งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 3 กันยายน 2558
03/09/58 สพป.หนองคายเขต 1 เปิดสอบ ครูผู้ช่วย จำนวน 9 วิชาเอก จำนวน 11 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 14 - 20 กันยายน 2558
03/09/58 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 15 กันยายน 2558
03/09/58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เปิดสอบครูผู้ช่วยจำนวน 6 สาขาวิชาเอก เปิดรับสมัคร วันที่ 14 - 20 กันยายน 2558
03/09/58 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 2 อัตรา
03/09/58 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2558
03/09/58 รับสมัครพยาบาล PT
03/09/58 รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Content Marketing
03/09/58 รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Webmaster
03/09/58 รับสมัคร‬ Sales Executive หลายตำแหน่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ
03/09/58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ปวส ทุกสาขา ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 10 - 16 กันยายน พ.ศ. 2558
03/09/58 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 2 - 8 กันยายน 2558
03/09/58 ไม่ต้องมีใบผ่านภาค ก.! รับเยอะ 31 อัตรา กรมศุลกากรรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สมัครทาง Internet วันที่ 14 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
02/09/58 ด่วน!! กรมทางหลวงชนบทรับสมัครวิศวกรโยธา
02/09/58 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 8 กันยายน 2558
02/09/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สำนักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร/จังหวัดชลบุรี/จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา สมัครทาง internet 14 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558
02/09/58 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 02-15 กันยายน 2558
02/09/58 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 16 กันยายน 2558
02/09/58 Starbucks Coffee Thailand รับสมัคร พนักงานประจำร้านรายเดือน และ พนักงานประจำร้านรายชั่วโมง จำนวนกว่า 200 อัตรา
02/09/58 สสจ.ตาก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส ทุกสาขา ปริญญาตรี ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 7 - 11 กันยายน พ.ศ. 2558
02/09/58 รับวุฒิ ปวช ทุกสาขา ปวส ทุกสาขา ป.ตรีทุกสาขา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 11 กันยายน 2558
01/09/58 รับสมัคร‬ Sales Executive หลายตำแหน่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ
01/09/58 งานประจำ #‎งาน‬ PC ผู้ช่วยขายประจำร้านขายของชำ
01/09/58 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช ปวส ปวท เปิดรับสมัคร 21 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558
01/09/58 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส รับใบสมัครวันที่ 8 - 18 กันยายน พ.ศ. 2558
01/09/58 รับสมัคร ช่าง วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
31/08/58 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวม 5 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กันยายน 2558
31/08/58 พนักงานทั่วไป (ชาย)จำนวน3ตำแหน่ง 300บาท/วัน
31/08/58 สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวท ปวส ทุกสาขา ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 20 กันยายน 2558
31/08/58 หน่วยตรวจสอบภายใน กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 1 - 15 กันยายน 2558
31/08/58 รับสมัคร‬ Sales Executive หลายตำแหน่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ