งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558
29/05/58 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา การรับน้องที่ต้องรู้
29/05/58 ประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน !! ให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 9 มิ.ย. 58
29/05/58 โรงพยาบาลตรัง รับสมัคร "นักวิชาการสาธารณสุข" เปิดรับสมัคร 2 – 8 มิถุนายน 2558
29/05/58 รับป.ตรีทุกสาขา !! กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2558
29/05/58 ไม่ต้องผ่านภาค ก. !! วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 35,000 บาทขึ้นไปเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มิ.ย. 58
29/05/58 รับสมัครงาน ด่วน!! เจ้าหน้าที่บัญชี//เลขานุการผู้บริหาร//หัวหน้าคลังสินค้า//เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด
29/05/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. มีตำแหน่งวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา !! (24 อัตรา)กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร 15 - 19 มิ.ย. 58 (ไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร)
29/05/58 รับสมัครงาน ด่วน!!
29/05/58 บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด รับสมัครงานด่วน!! ถึงวันที่ 12 มิ.ย.58 นี้ (แก้ไขเพิ่มตำแหน่งงาน)
29/05/58 บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด รับสมัครงานด่วน!! ถึงวันที่ 12 มิ.ย.58 นี้
28/05/58 รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
28/05/58 รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
28/05/58 ไม่ต้องผ่านภาค ก. มีตำแหน่งปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท (รับ 30 อัตรา) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิ.ย 58
28/05/58 รับสมัคร (ไม่จำกัดอัตรา) เงินเดือน 18,000 บาท นักวิชาการสาธารณสุข,นิติกร,นักวิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ,เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดรับสมัครสอบ ยื่นใบสมัคร 27 พ.ค. - 15 มิ.ย. 58
28/05/58 เงินดี สวัสดิการ เยี่ยม !! รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ทีฟาล์ว พัดลม กะทะเคลือบ (งานประจำ) รายได้ 9,000-25,000 บาท
28/05/58 สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานขับรถ เปิดรับสมัครภายในวันที่ 22 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558
28/05/58 สถาบันวิจัยและให้ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง
28/05/58 ค่าแรงวันละ 600 บาท !! รับเยอะ 80 อัตรา งานแจกน้ำผลไม้ในห้างฯ และแนะนำสินค้า
28/05/58 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 8 - 19 มิ.ย. 58
28/05/58 นวก สธ ต้องการโอน ย้าย สับเปลี่ยนในจังหวัดเชียงใหม่
28/05/58 ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ าขาวิชาวรรณคดีไทย สังกัดภาควิชาวรรณคดี
28/05/58 ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ สังกัดภาควิชาวรรณคดี
28/05/58 ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย
28/05/58 ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปาชีพ
28/05/58 ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
28/05/58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำโครงการ TU-PINE (ศูนย์พัทยา) ตั้งแต่วันที่ 1 -30 มิ.ย. 58
27/05/58 สำนักงาน ก.พ. แจ้งหนังสือเวียน เพิ่มค่าครองชีพ+เงินเดือน พนักงานราชการ ทุกกระทรวง กรม จังหวัด
27/05/58 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.2558 - 5 มิถุนายน 2558
27/05/58 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกล รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2558
27/05/58 รับ 4 อัตรา วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2558