งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 7 ธันวาคม 2559
06/12/59 แบรนด์ V บริษัทเครื่องสำอางค์จากอเมริกา รับสมัคร Make up , ผจก. ฝึกหัด และ Sale ติดต่อ พี่มะนาว 099-429-1426
06/12/59 (เงินเดือน 21,000)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
06/12/59 (วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000)สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
06/12/59 (วุฒิ ม.3-ม.6-ปวส.)สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
06/12/59 (วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
06/12/59 เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครฯพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา
06/12/59 ประกาศรับสมัครงาน อาจารย์และนักวิจัย สาขาพลังงาน จำนวน 1 อัตรา (35,000 บาท)
06/12/59 เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา (๑๕,๐๐๐ บาท)
05/12/59 SME BANK รับสมัครงานจำนวน 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ธันวาคม 2559
04/12/59 ศาลจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เงินเดือน 14,070 - 19,500 บาท
03/12/59 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น รับสมัครผู้ช่วยบัญชี วุฒิ ปวช เปิดรับสมัคร 6 - 20 ธันวาคม 2559
02/12/59 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท เปิดรับสมัคร 8 - 15 ธันวาคม 2559
02/12/59 (วุฒิ ม.3-ม.6-ป.ตรี) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
02/12/59 (วุฒิ ปวส. รายได้ 12,000) การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทํา หลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม ปีงบประมาณ 2560
02/12/59 (วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 27,130 บาท)สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
02/12/59 รับสมัคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 ตำแหน่ง
02/12/59 โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน "ช้างจูเนียร์ ปีที่ 6"
02/12/59 (20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ