งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
08/02/59 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559
08/02/59 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 13/2558
08/02/59 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา
07/02/59 สทช.ที่ ๖ (ขอนแก่น) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
07/02/59 ประกาศรับสมัครงานด่วน***
07/02/59 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกาศรับสมัครงานจำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 29 กุมภาพันธ์ 2559
05/02/59 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2559
05/02/59 กรมชลประทานประกาศรับสมัครงานทั่วประเทศ 735 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
05/02/59 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก (วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) เงินเดือน 18,000 รพ.พระพุทธบาท รับสมัครพนักงานราชการ
05/02/59 กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
05/02/59 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก (วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) เงินเดือน 18,000 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ
05/02/59 SCG เปิดรับสมัครงาน รับวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จำนวนหลายอัตรา
05/02/59 รับสมัครเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ลูกจ้างเหมา ทำงาน ณ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานอาหารและยา
05/02/59 รับสมัครเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ลูกจ้างเหมา ทำงาน ณ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานอาหารและยา
05/02/59 รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม(เชียงใหม่)
05/02/59 รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม(กรุงเทพ)
05/02/59 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 5 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
05/02/59 อบจ.พัทลุง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2559
05/02/59 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำหน่งนักทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 22,750 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
04/02/59 พนักงานขายประจำสาขารามคำแหง (หยุดเสาร์-อาทิตย์) ด่วนมาก
04/02/59 รับสมัครพนักงานขาย ประจำสาขาเชียงใหม่ (หยุดเสาร์-อาทิตย์) ด่วนาก
04/02/59 พนักงานฝ่ายผลิตประจำเครื่อง กลึง CNC
04/02/59 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน สพค. จำนวน 19 อัตรา
04/02/59 โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 18 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559
04/02/59 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
04/02/59 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
04/02/59 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบแล้ว บรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
04/02/59 รับสมัครช่างเทคนิค (แอร์) จำนวนมาก
04/02/59 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
04/02/59 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป