งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 2 กันยายน 2558
02/09/58 ด่วน!! กรมทางหลวงชนบทรับสมัครวิศวกรโยธา
02/09/58 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 8 กันยายน 2558
02/09/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สำนักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร/จังหวัดชลบุรี/จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา สมัครทาง internet 14 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558
02/09/58 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 02-15 กันยายน 2558
02/09/58 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 16 กันยายน 2558
02/09/58 Starbucks Coffee Thailand รับสมัคร พนักงานประจำร้านรายเดือน และ พนักงานประจำร้านรายชั่วโมง จำนวนกว่า 200 อัตรา
02/09/58 สสจ.ตาก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส ทุกสาขา ปริญญาตรี ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 7 - 11 กันยายน พ.ศ. 2558
02/09/58 รับวุฒิ ปวช ทุกสาขา ปวส ทุกสาขา ป.ตรีทุกสาขา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 11 กันยายน 2558
01/09/58 รับสมัคร‬ Sales Executive หลายตำแหน่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ
01/09/58 งานประจำ #‎งาน‬ PC ผู้ช่วยขายประจำร้านขายของชำ
01/09/58 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช ปวส ปวท เปิดรับสมัคร 21 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558
01/09/58 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส รับใบสมัครวันที่ 8 - 18 กันยายน พ.ศ. 2558
01/09/58 รับสมัคร ช่าง วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
31/08/58 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวม 5 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กันยายน 2558
31/08/58 พนักงานทั่วไป (ชาย)จำนวน3ตำแหน่ง 300บาท/วัน
31/08/58 สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวท ปวส ทุกสาขา ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 20 กันยายน 2558
31/08/58 หน่วยตรวจสอบภายใน กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 1 - 15 กันยายน 2558
31/08/58 รับสมัคร‬ Sales Executive หลายตำแหน่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ
31/08/58 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ WALK-IN INTERVIEW : BOOTH EXCHANGE วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558
31/08/58 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช ปวส เปิดรับสมัคร 7 - 11 กันยายน พ.ศ. 2558
31/08/58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป วุฒิ ม,3 จำนวน 3 อัตรา หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 กันยายน2558
31/08/58 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบแข่งขัน บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 24 กันยายน พ.ศ. 2558
31/08/58 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท เปิดรับสมัคร 7 - 18 กันยายน พ.ศ. 2558
31/08/58 สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท บวกค่าตอบแทนพิเศษ 6,000 บาท สมัครทาง internet วันที่ 7 - 25 กันยายน 2558
31/08/58 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี จ.สระบุรี รับสมัคร ครูผู้สอน วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 7 - 15 กันยายน พ.ศ. 2558
31/08/58 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัคร นายช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 1 - 11 กันยายน พ.ศ. 2558
31/08/58 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2558
31/08/58 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 7 - 11 กันยายน 2558
31/08/58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวท.,ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 9 - 15 กันยายน พ.ศ. 2558
31/08/58 โรงพยาบาลระยอง รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอน,ปวส.ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 1 - 11 กันยายน พ.ศ. 2558