งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
05/02/59 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2559
05/02/59 กรมชลประทานประกาศรับสมัครงานทั่วประเทศ 735 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
05/02/59 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก (วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) เงินเดือน 18,000 รพ.พระพุทธบาท รับสมัครพนักงานราชการ
05/02/59 กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
05/02/59 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก (วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) เงินเดือน 18,000 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ
05/02/59 SCG เปิดรับสมัครงาน รับวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จำนวนหลายอัตรา
05/02/59 รับสมัครเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ลูกจ้างเหมา ทำงาน ณ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานอาหารและยา
05/02/59 รับสมัครเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ลูกจ้างเหมา ทำงาน ณ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานอาหารและยา
05/02/59 รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม(เชียงใหม่)
05/02/59 รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม(กรุงเทพ)
05/02/59 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 5 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
05/02/59 อบจ.พัทลุง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2559
05/02/59 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำหน่งนักทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 22,750 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
04/02/59 พนักงานขายประจำสาขารามคำแหง (หยุดเสาร์-อาทิตย์) ด่วนมาก
04/02/59 รับสมัครพนักงานขาย ประจำสาขาเชียงใหม่ (หยุดเสาร์-อาทิตย์) ด่วนาก
04/02/59 พนักงานฝ่ายผลิตประจำเครื่อง กลึง CNC
04/02/59 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน สพค. จำนวน 19 อัตรา
04/02/59 โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 18 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559
04/02/59 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
04/02/59 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
04/02/59 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบแล้ว บรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
04/02/59 รับสมัครช่างเทคนิค (แอร์) จำนวนมาก
04/02/59 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
04/02/59 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
04/02/59 ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ รับสมัครผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 3 อัตรา เปิดรัสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
03/02/59 กปร. รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 10 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
03/02/59 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา) เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสัมคร 10 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
03/02/59 พนักงานธุรการ ประจำรามคำแหง (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
03/02/59 รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม(กรุงเทพ)
03/02/59 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ประจำสำนักงานใหญ่ (ด่วนมาก !!!)