งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
03/10/58 จ้างคนทำซับหนังและซีรีย์ไทย(ไม่่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
02/10/58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2558
02/10/58 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจํา จำนวน 3 ตำแหน่ง วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558
02/10/58 กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 27 ตุลาคม 2558
02/10/58 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 6 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558
02/10/58 ธนาคารออมสิน ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างโครงการบัตรเครดิต (Call center) วุฒิ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58
02/10/58 เงินเดือน 20,000 - 170,000 สำนักงานประกันสังคมรับสมัครบุคคล จำนวน 16 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1 - 16 ตุลาคม 2558
01/10/58 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสกลนคร รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ และผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ เปิดรับสมัครวันที่ 1-13 ต.ค. 2558
01/10/58 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง ครู 9 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2558
01/10/58 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เปิดรับสมัคร 5 - 7 ตุลาคม 2558
01/10/58 สำนักงานศาลปกครอง พนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครทาง internet ตั้งแต่วันที่ 12 ตค. - 2 พย. 58
01/10/58 หจก.เบส ท็อป คอนสตรัคชั่น จ.ขอนแก่น รับสมัคร วิศวะกรโยธา
01/10/58 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 46 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 21 ตุลาคม 2558
01/10/58 บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด มหาชน รับสมัครพนักงานประจำ วุฒิ ม.6 ปวช ปวส ปริญญาตรี จำนวน 160 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 58- 15ธ.ค 58
30/09/58 กำหนดกำรสอบภำค ก พิเศษ ประจำปี 2559เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558
30/09/58 สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น รับสมัครพนักงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2558
30/09/58 กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานสื่อสาร วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
30/09/58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครกวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 9 ตุลาคม 2558
30/09/58 ร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ "Fostering Leader for ASEAN" โดย CEO หนุ่มแห่งวงการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
30/09/58 โรงพยาบาลเทพากร จ.นครปฐม รับสมัครหัวหน้าแผนกบัญชี 1 ตำแหน่ง
30/09/58 รับสมัครงาน Sale/ Support Sale
30/09/58 รับสมัครงานใกล้BTSอ่อนนุช
30/09/58 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2558
29/09/58 บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด รับสมัคร พนักงาน วุฒิ ม.3,ม.6 และ ปวส. ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 58
29/09/58 เปิดรับสมัครตำแหน่งงานเครือเบทาโกร ประจำพื้นที่ กรุงเทฯ,ขอนแก่น,นนทบุรี ,เชียงราย
29/09/58 ร่วมงานกับเรา ตะวันแดง มหาซน จ.ขอนแก่น รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 20,000 บาท
29/09/58 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558
28/09/58 Chiang Mai Corner Spa Resort รับสมัครพนักงาน ด่วน! จำนวน 10 อัตรา
28/09/58 ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. อายุตั้งแค่อายุ 20-30. ปี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-22 ตุลาคม 2558
28/09/58 รับสมัครช่างเย็บผ้าประจำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่