งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
06/07/58 รับ 58 อัตรา สสจ.นครปฐม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 6 - 10 กรกฎาคม 2558
06/07/58 กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 20,000-22,000 บาท เปิดรับสมัคร 6 กรกฎาคม ถึง 17 สิงหาคม 2558
06/07/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สสจ.ชลบุรีรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา เปิดับสมัคร 13 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
05/07/58 วุฒิ ป.ตรีเงินเดือน 18,000 บาท โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมดเขต 22 ก.ค. 2558
05/07/58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 40 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ก.ค. 58
04/07/58 สูตรคำนวณ Excel สำหรับทุกงาน สร้างสูตรไว้เรียบร้อยครับมีทุกสายอาชีพ
04/07/58 ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ. รับ 38 อัตรา วุฒิ ม.3 ปวส ป.ตรี กรมการบินพลเรือนรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เปิดรับสมัคร 6 – 17 ก.ค. 2558
04/07/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สำนักงานอุตสาหกรรมกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 10 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
04/07/58 กรุงไทยธุรกิจบริการ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ลงประจำสำนักงานเขต ขอนแก่น เขต 2 (ธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์)
03/07/58 Bangkok Solutions รับสมัคร Web Designer และ Programmer
03/07/58 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง อบจ จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 17 ก.ค. 58
03/07/58 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครบุคคล ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558 จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
03/07/58 รับทั่วประเทศ (จำนวนมาก) วุฒิ ม.3 ถึง ป.ตรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการ
02/07/58 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับบุคลากรร่วมงานจำนวน 200 อัตรา Walk-in Interview “สมัครและสัมภาษณ์ทันที” วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558
02/07/58 กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบรับราชการวุฒิ ป.ตรีและโท จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
02/07/58 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
02/07/58 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรับผู้ชำนาญการ
02/07/58 บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด รับสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/วิศวกรสิ่งแวดล้อม/นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01/07/58 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร Online ตั้งแต่ 2 - 31 กรกฎาคม 2558
01/07/58 สสจ.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 10 ก.ค. 58
01/07/58 สพฐ.รับสมัคร ครูผู้สอน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 6 - 10 ก.ค. 58
01/07/58 แบงค์ชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน กลุ่มบริหารธุรกิจ 2558 เงินเดือน วุฒิ ป.ตรี 23,700 บาท หรือ 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ปิดรับสมัครวันที่ 12 สิงหาคม 2558
01/07/58 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกาศรับสมัครงาน เปิดรับสมัคร 14 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
01/07/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรีรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2558
01/07/58 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวท.,ปวส.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 6 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
01/07/58 โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ปเิดรับสมัคร 1 - 7 ก.ค. 58
01/07/58 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงานจำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
01/07/58 รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร 200 อัตรา วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา สมัครและสัภาษณ์ทันที วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 นี้
30/06/58 รับเยอะ 72 อัตรา ทำงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค TOT รับสมัครงาน เปิดรับสมัคร Online สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม 2558
30/06/58 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับสมัครพนักงาน จำนวน 28 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2558