งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 กันยายน 2558
04/09/58 ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาในพื้นที่กลุ่มเครื่อข่ายภาคกลาง และกลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 2 วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 กันยายน 2558
04/09/58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท เปิดรับสมัคร 14 - 22 กันยายน 2558
04/09/58 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 20,250 - 23,630
04/09/58 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 8 - 14 กันยายน 2558
04/09/58 วุฒิ ม.3 ถึง ปริญญาตรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 15 กันยายน 2558
04/09/58 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาโท 4 ตำแหน่ง เงินเดือน 23,630 บาท ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558
04/09/58 เทศบาลนครอุดรธานี พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 9 อัตรา 9 สาขาวิชา เปิดรับสมัคร 9 - 22 กันยายน 2558
04/09/58 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สายวิชาการ)
04/09/58 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 11 - 17 กันยายน พ.ศ. 2558
04/09/58 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 ปี 2558
03/09/58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา เปิดสอบ ครูผู้ช่วย จำนวน 15 วิชาเอก จำนวน 31 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 14 - 20 กันยายน 2558
03/09/58 ธนาคาร UOB รับสมัครพนักงานขายบัตรเครดิตและสินเชื่อ จำนวน 20อัตรา ด่วน
03/09/58 สพป.หนองคายเขต 1 เปิดสอบ ครูผู้ช่วย จำนวน 9 วิชาเอก จำนวน 11 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 14 - 20 กันยายน 2558
03/09/58 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 15 กันยายน 2558
03/09/58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เปิดสอบครูผู้ช่วยจำนวน 6 สาขาวิชาเอก เปิดรับสมัคร วันที่ 14 - 20 กันยายน 2558
03/09/58 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 2 อัตรา
03/09/58 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2558
03/09/58 รับสมัครพยาบาล PT
03/09/58 รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Content Marketing
03/09/58 รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Webmaster
03/09/58 รับสมัคร‬ Sales Executive หลายตำแหน่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ
03/09/58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ปวส ทุกสาขา ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 10 - 16 กันยายน พ.ศ. 2558
03/09/58 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 2 - 8 กันยายน 2558
03/09/58 ไม่ต้องมีใบผ่านภาค ก.! รับเยอะ 31 อัตรา กรมศุลกากรรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สมัครทาง Internet วันที่ 14 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
02/09/58 ด่วน!! กรมทางหลวงชนบทรับสมัครวิศวกรโยธา
02/09/58 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 - 8 กันยายน 2558
02/09/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สำนักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร/จังหวัดชลบุรี/จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา สมัครทาง internet 14 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558
02/09/58 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 02-15 กันยายน 2558
02/09/58 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 16 กันยายน 2558
02/09/58 Starbucks Coffee Thailand รับสมัคร พนักงานประจำร้านรายเดือน และ พนักงานประจำร้านรายชั่วโมง จำนวนกว่า 200 อัตรา