งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 14 ตุลาคม 2558
13/10/58 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ก พิเศษ ประจำปี 2559
13/10/58 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เปิดรับสมัคร 20 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
13/10/58 กรมสรรพสามิต รับสมัครงานจำนวน 19 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี เปิดรับสมัคร 19 - 26 ตุลาคม 2558
13/10/58 บริษัท เค พี คอน จำกัด เปิดรับผู้ร่วมงาน หลายอัตรา
13/10/58 สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 104 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 15 - 22 ตุลาคม 2558
13/10/58 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2558
13/10/58 เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประกาศรับสมัครงาน รับวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 – 20,000 บาท
13/10/58 เจ้าหน้าที่ออกแบงานสถาปัตยกรรม
13/10/58 พนักงานส่งเสริมการขาย (Sales Promoter) หน่วยวิ่ง
13/10/58 Product manager (Home Integrated Sytem) ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)
13/10/58 กราฟฟิคดีไซน์ (Graphaic Design) ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)
13/10/58 Marketing Executive ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)
13/10/58 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)
13/10/58 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)
13/10/58 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย ประจำเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
13/10/58 โรงพยาบาลแก้งสนามนางประกาศรับสมัคร "นักวิชาการสาธารณสุข" เปิดรับสมัคร 12 - 22 ต.ค. 58
13/10/58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ/สนับสนุน) จำนวน 67 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 26 ต.ค. 58
13/10/58 รับสมัครงานเจ้าหน้าที่รับ - ส่งงาน ( Sale Service ) ประจำสาขาอุบลราชธานี 1 ตำแหน่ง
12/10/58 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ เปิดรับสมัคร(Online)ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤจิกายน 2558
12/10/58 รับสมัครด่วน!! ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค พนักงานประจํา ร้านเครื่องดื่ม Fresh Me สาขา พาราไดซ์ พาร์ค 2 อัตรา เริ่มงาน 1 พฤศจิกายน 2558
12/10/58 บริษัทไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน (รัฐวิสาหกิจ) จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ปวช ป.ตรี ป.โท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2558
12/10/58 โรงพยาบาลกุมภวาปี ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวส ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 22 ตุลาคม 2558
12/10/58 โรงพยาบาลกุมภวาปี ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวส ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 22 ตุลาคม 2558
12/10/58 รับสมัคร "เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม " (ประจำพื้นที่โคราช)
12/10/58 รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนา(กรุงเทพ)
12/10/58 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2558
10/10/58 ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) รับสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัด
09/10/58 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก 357 อัตรา รับทั่วประเทศ สมัครทาง internet 14 - 20 ตุลาคม 2558
09/10/58 กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นิติกร วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 19 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
09/10/58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 – 22 ตุลาคม 2558