งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 5 สิงหาคม 2558
05/08/58 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 นครราชสีมา ภาค 2 ประกาศรับสมัครงานจำนวน 64 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 13 สิงหาคม 2558
05/08/58 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงานจำนวน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 11 สิงหาคม 2558
05/08/58 ไม่ต้องมีใบผ่านภาค ก.! กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 58 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช ปวส ปริญญาตรี ทุกสาขา ปริญญาโท เปิดรับสมัครทาง internet วันที่ 17 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
05/08/58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัคร นิติกร วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 17 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558
05/08/58 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 10 - 14 สิงหาคม 2558
05/08/58 โรงพยาบาลหัวหิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 – 11 สิงหาคม 2558
05/08/58 กองบิน 46 รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช เงินเดือน 11,280 บวกค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท เปิดรับสมัคร 20 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
05/08/58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน 111 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 – 20 สิงหาคม 2558
05/08/58 ไม่ต้องมีใบผ่านภาค ก .!! ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 11 สิงหาคม 2558
05/08/58 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 3 - 14 สิงหาคม 2558
04/08/58 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
04/08/58 รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุดไอทีโรงเรียน
04/08/58 เงินดี สวัสดิการเยี่ยม !! บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง
04/08/58 วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท สสจ.กาฬสิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 11 สิงหาคม 2558
04/08/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก วุฒิ ปวส,ปริญญาตรีทุกสาขา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัครทาง internet วันที่ 11 - 18 สิงหาคม 2558
04/08/58 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 สิงหาคม 2558
04/08/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รับสมัครครูธุรการ 5 ตำแหน่ง ส่งใบสมัครวันที่ 10-14 ส.ค. 2558
04/08/58 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 20,540 บาท เปิดรับสมัคร 3 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558
04/08/58 โรงพยาบาลตราด รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม 2558
03/08/58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ปวส ป.ตรี เปิดรับสมัคร 10 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558
03/08/58 กรมอนามัย เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัครทาง internet วันที่ 10 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
03/08/58 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558
03/08/58 รับเยอะ 59 อัตรา กศน. กาญจนบุรีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 สิงหาคม 2558
03/08/58 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,900 บาท เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
03/08/58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา วุฒิ ปวส ปริญญาตรี เงินเดือน 13,800 - 19,500 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2558
03/08/58 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 4 - 10 สิงหาคม 2558
03/08/58 โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. ป.ตรี เงินเดือน 13,800 - 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 7 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558
03/08/58 โรงเรียนบ้านแบรอ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 11 สิงหาคม 2558
03/08/58 เงินเดือน 24,000 - 37,000 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2558
03/08/58 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 รับสมัครงานจำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 15 สิงหาคม 2558