งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
30/06/58 รับเยอะ 72 อัตรา ทำงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค TOT รับสมัครงาน เปิดรับสมัคร Online สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม 2558
30/06/58 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับสมัครพนักงาน จำนวน 28 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2558
30/06/58 รับสมัครงาน
30/06/58 กรมทางหลวงชนบท เรื่อง สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป‏ จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2558
30/06/58 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 อุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการจำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 10 ก.ค. 58
29/06/58 รับ วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา (ทุกสาขาวิชา) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับครูผู้สอน เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558
29/06/58 กรุงศรี ออโต้ เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์งานทันที ตำแหน่งงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ (Collection) ในวันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 2558
29/06/58 โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา วุฒิ ปวท,ปวส.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
29/06/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 58
29/06/58 สสจ.นครราชสีมา รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ปวส ทุกสาขา ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 6 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
29/06/58 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ก.ค. 58
29/06/58 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
29/06/58 สสจ. สกลนคร รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ก.ค. 58
29/06/58 รับสมัครช่างทำเล็บด่วน
28/06/58 Job-108 จัดให้ รวมตำแหน่งงานราชการ จำนวนมาก !!!! เปิดรับสมัครทาง Internet เดือน กรกฎาคม 2558
26/06/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
26/06/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ปวส,ปริญญาตรีทุกสาขา สสจ.สงขลา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม 2558
26/06/58 บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น รับสมัคร Japanese Interpreter
26/06/58 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,400 บาท เปิดรับสมัคร 29 มิ.ย. ถึง 7 ก.ค. 58
26/06/58 วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 25,310 บาท + 5,000(ค่าภาษาหรือคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 26 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2558
25/06/58 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1 - 7 ก.ค. 58
25/06/58 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รับสัมครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประจำปี 2558 ตำแหน่ง นายช่างโยธา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. ถึง 3 ก.ค. 58 ในวันเวลาราชการ
25/06/58 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัคร พนักงานธุรการ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัคร 24 มิ.ย. ถึง 10 ก.ค. 58
25/06/58 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง มีวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 6 - 10 กรกฎาคม 2558
25/06/58 โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา วุฒิ ปวส ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 1 - 7 ก.ค. 58
25/06/58 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ รับสมัคร ผู้ตรวจประเมิน สาขาเครื่องกล/ ไฟฟ้า/ อุตสาหการ
25/06/58 ไม่ต้องผ่านภาค ก. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวนมาก รับวุฒิ ม.6,ปวช.,ปวส.,ปวท.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 24 - 30 มิ.ย. 58
25/06/58 รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้(ชั่วคราว)ประจำโครงการBMIRและMIR วุฒิป.ตรี เงินเดือน 15,190 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2558
25/06/58 รับสมัครงาน ด่วน!!
25/06/58 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 -7 กรกฏาคม 2558