งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
30/07/58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2558
30/07/58 สิ้นสุดการรอคอย !! รับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 25 สิงหาคม 2558
30/07/58 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จ.ขอนแก่น รับสมัครนิติกร จำนวน 2 อัตรา
30/07/58 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 7 สิงหาคม 2558
30/07/58 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 4 - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558
30/07/58 ประกาศสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) 35 กลุ่มวิชา 375 อัตรา สมัครสอบ 10-17 ส.ค. 2558
30/07/58 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม. 3 ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 19 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
29/07/58 รีบสมัครด่วน! ข่าวเปิดสอบ งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครสอบล่าสุดในขณะนี้ เดือน สิงหาคม 2558
29/07/58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
29/07/58 ประกาศรับสมัครพนักงานด่วน ตำแหน่ง พนักงานโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวนมาก เปิดรับสมัครทาง E-mail หรือ สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
29/07/58 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 รับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต(คนพิการ) วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 17 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558
29/07/58 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครสอบเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 29 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2558
29/07/58 เงินดี โบนัสสูง !! บริษัท ออลฟีล (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 20,000 - 30,000 ขึ้นไป ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์
29/07/58 บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น รับสมัครพนักงาน
29/07/58 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบ รับทั้งชาย/หญิง วุฒิ ปวช ป.ตรี ป.โท จำนวน 208 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 21 – 31 ส.ค.58
28/07/58 กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครทาง internet ตั้งแต่ 7 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
28/07/58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 11 สิงหาคม 2558 ในวันเวลาราชการ
28/07/58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม 2558
28/07/58 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 13 สิงหาคม (ไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร)
28/07/58 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11สิงหาคม 2558
28/07/58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปวส ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 28 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558
28/07/58 CSC (Computer Science Coporation) ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง Clinical Information System Application Specialist 1 ตำแหน่ง
28/07/58 กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา ชาย/หญิง ระดับ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 28 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
28/07/58 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ รับสมัครครูผู้สอน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาทเปิดรับสมัคร 5 - 11 สิงหาคม พ.ศ.2558
28/07/58 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย lสมัครทาง Internet 3 - 16 สิงหาคม 2558
28/07/58 สอบท้องถิ่นปี 2558 อบต.แม่คะตวน เปิดสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล เปิดรับสมัคร 5 - 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
28/07/58 กรมการแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร ทาง Internet 6 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
28/07/58 สอบภาค ข. (ไม่มีใบผ่านภาค ก ก็สอบได้) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
28/07/58 โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
28/07/58 โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 14 สิงหาคม 2558