งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 3 มิถุนายน 2558
03/06/58 ธกส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานธนาคาร เปิดรับสมัคร ทาง Internet วันที่ 3 - 30 มิถุนายน 2558
03/06/58 งานรายได้เสริมกับรายได้หลัก
03/06/58 รับสมัครตัวแทนจำหน่าย และsale
03/06/58 รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 21,000 บาท มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 2 -22 มิ.ย. 58
03/06/58 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 2 - 20 มิ.ย. 58
03/06/58 รับสมัครงานด่วน
03/06/58 รับวุฒิ ปวส. ขึ้นไป รับสมัครเข้าปฏิบัติงานในศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร 02 - 30 มิ.ย. 2558
03/06/58 รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา !! เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานฯ จำนวน 14 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 - 23 มิ.ย. 58
03/06/58 มีตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา !! เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครงาน จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 10 มิ.ย. 58
03/06/58 เครือเบทาโกรรับสมัคร เจ้าหน้าที่ขาย และ นักวิชาการส่งเสริม (ประมง) ประจำมุกดาหาร,สว่างแดนดิน,สกลนคร สมัครออนไลน์
02/06/58 รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
02/06/58 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2558
02/06/58 อบต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร รับโอนย้ายข้าราชการทุกประเภท
02/06/58 โรงแรม The Terminal (ขอนแก่น) ‎รับสมัครงาน‬ (ด่วน) - พนักงานต้อนรับ 2 อัตรา (ชาย 1 อัตรา, หญิง 1 อัตรา) วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป พนักงานยกกระเป๋า 1 อัตรา (ชายเท่านั้น) ม.6, ปวช ขึ้นไป
02/06/58 บริษัท ฟาร์มาเน็กซ์ จำกัด จ.ขอนแก่นรับสมัคร เจ้าหน้าที่ พัฒนานวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา
02/06/58 วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา !! ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ ุ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มิถุนายน 2558
02/06/58 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 9 - 17 มิถุนายน 2558
02/06/58 ประกาศ!!! ส่งไปรษณีย์ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
02/06/58 เงินเดือน 18,000 - 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี สสจ.สงขลา รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 12 มิถุนายน 2558
02/06/58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ รับสมัครนักวิชาการพัสดุ เปิดรับสมัคร 5 - 15 มิถุนายน 2558
02/06/58 ไม่ต้องผ่าน ก.พ. กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2558
02/06/58 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศรับสมัครบุคคล 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 19 มิถุนายน 2558
02/06/58 กรมส่งเสริมสหกรณ์รับสมัครธุรการ วุฒิ ปวช.,ปวท.,ปวส.,อนุปริญญา,ม.6 เปิดรับสมัคร 15 - 25 มิถุนายน 2558
02/06/58 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข,นักกิจกรรมบำบัด,นักทรัพยากรบุคคล,นายช่างเทคนิค เปิดรับสมัคร 2 - 19 มิ.ย. 58
01/06/58 รับสมัคร พริตตี้ พีอาร์ ชงเหล้า เรต 1000 บาท/วัน
01/06/58 รับสมัคร พีอาร์ชงเหล้า เรต 1000 บาท/วัน
01/06/58 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 8 -19 มิถุนายน 2558
01/06/58 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข เงินเดือน 21,000 บาท เปิดรับสมัคร 4 - 17 มิ.ย. 58
01/06/58 รับสมัครด่วนๆๆ พนักงานฝ่ายผลิต และ พนักงานฝ่ายขาย
01/06/58 บริษัทโฟกัสแอด...รับสมัครพนังงานด่วน!!!!