งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
12/02/59 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
12/02/59 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็นพนักงานราชการ
12/02/59 (บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา) กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
11/02/59 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างสัญญารายปี
11/02/59 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
11/02/59 บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
11/02/59 รพ.มะเร็งอุดรธานี รับสมัครนักรังสีการแพทย์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559
11/02/59 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประกศรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2559
11/02/59 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานประจำ จำนวน 20 อัตรา
11/02/59 (ปวช.ทุกสาขา ป.ตรีทุกสาขา)กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 23 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
11/02/59 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครงาน วุฒิป.โท , ป.ตรี , ปวส. , ม.6 , ม.3 จำนวนหลายอัตรา
10/02/59 สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10/02/59 ตำแหน่งช่างเทคนิค สมัคร > สัมภาษณ์ทันที วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 ด่วนมาก
10/02/59 สมัคร > สัมภาษณ์ทันทีวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ด่วน
10/02/59 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม จํานวน 8 ตําแหน่ง
10/02/59 รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม(กรุงเทพ)
10/02/59 กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง "นิติกร" วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2559
10/02/59 รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 48 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2559
10/02/59 รับสมัครงานด่วน
10/02/59 เงินเดือน 26,250 - 31,500 ( 28 อัตรา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 8 - 29 กุมภาพันธ์ 2559
09/02/59 กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559
09/02/59 (ป.ตรีทุกสาขา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
09/02/59 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ม.6 เปิดรับสมัคร 17 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
09/02/59 กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 17 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
09/02/59 รับสมัคพนักงานขายเครื่องเสียง ประจำโชว์รูมสาขารามคำแหง ด่วนมาก
09/02/59 กองบิน 41 กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 8 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
09/02/59 (ป.ตรีทุกสาขา) สำนักงานสถิติแห่งชาติรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 15 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
09/02/59 สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 125 ตำแหน่ง
09/02/59 ชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ สาขา เซ็นทรัลขอนแก่น รับสมัครพนักงาน
09/02/59 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ม.3 ม. 6 ป.ตรี