งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
28/05/58 รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
28/05/58 รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
28/05/58 ไม่ต้องผ่านภาค ก. มีตำแหน่งปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท (รับ 30 อัตรา) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิ.ย 58
28/05/58 รับสมัคร (ไม่จำกัดอัตรา) เงินเดือน 18,000 บาท นักวิชาการสาธารณสุข,นิติกร,นักวิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ,เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดรับสมัครสอบ ยื่นใบสมัคร 27 พ.ค. - 15 มิ.ย. 58
28/05/58 เงินดี สวัสดิการ เยี่ยม !! รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ทีฟาล์ว พัดลม กะทะเคลือบ (งานประจำ) รายได้ 9,000-25,000 บาท
28/05/58 สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานขับรถ เปิดรับสมัครภายในวันที่ 22 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558
28/05/58 สถาบันวิจัยและให้ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง
28/05/58 ค่าแรงวันละ 600 บาท !! รับเยอะ 80 อัตรา งานแจกน้ำผลไม้ในห้างฯ และแนะนำสินค้า
28/05/58 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 8 - 19 มิ.ย. 58
28/05/58 นวก สธ ต้องการโอน ย้าย สับเปลี่ยนในจังหวัดเชียงใหม่
28/05/58 ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ าขาวิชาวรรณคดีไทย สังกัดภาควิชาวรรณคดี
28/05/58 ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ สังกัดภาควิชาวรรณคดี
28/05/58 ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย
28/05/58 ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปาชีพ
28/05/58 ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
28/05/58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำโครงการ TU-PINE (ศูนย์พัทยา) ตั้งแต่วันที่ 1 -30 มิ.ย. 58
27/05/58 สำนักงาน ก.พ. แจ้งหนังสือเวียน เพิ่มค่าครองชี+เงินเดือน พนักงานราชการ ทุกกระทรวง กรม จังหวัด
27/05/58 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.2558 - 5 มิถุนายน 2558
27/05/58 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกล รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2558
27/05/58 รับ 4 อัตรา วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2558
27/05/58 รับเยอะ 18 อัตรา (รับรอบ 2) การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 จ. ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
27/05/58 บริษัท Virgo รับสมัครพนักงานขาย หลายอัตรา เพศหญิง หรือ ผู้ชาย(กระเทย) ดูแล 4 จังหวัด ขอนแก่น โคราช มหาสารคาม อุดร
27/05/58 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ภาษาไทย เปิดรับสมัคร 27 พ.ค. - 4 มิ.ย. 58
27/05/58 วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 21,000 บาท มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 25 พ.ค. - 5 มิ.ย. 58
26/05/58 รับเยอะ 21 อัตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เปิดสอบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เปิดรับสมัคร 8 - 30 มิถุนายน 2558
26/05/58 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครครูผู้สอน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
26/05/58 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 3 - 9 มิถุนายน 2558
26/05/58 ด่วน!!! รับ 9 อัตรา บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สาขาเชียงใหม่ เครือธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครพนักงาน Part Time - Full Time
26/05/58 ไม่ต้องผ่านภาค ก. !! วุฒิ ปวส,ปริญญาตรี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2558
26/05/58 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 2 -12 มิ.ย.58