งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
29/07/58 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบ รับทั้งชาย/หญิง วุฒิ ปวช ป.ตรี ป.โท จำนวน 208 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 21 – 31 ส.ค.58
28/07/58 กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครทาง internet ตั้งแต่ 7 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
28/07/58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 11 สิงหาคม 2558 ในวันเวลาราชการ
28/07/58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม 2558
28/07/58 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 13 สิงหาคม (ไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร)
28/07/58 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11สิงหาคม 2558
28/07/58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ ปวส ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 28 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558
28/07/58 CSC (Computer Science Coporation) ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง Clinical Information System Application Specialist 1 ตำแหน่ง
28/07/58 กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา ชาย/หญิง ระดับ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 28 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
28/07/58 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ รับสมัครครูผู้สอน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาทเปิดรับสมัคร 5 - 11 สิงหาคม พ.ศ.2558
28/07/58 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย lสมัครทาง Internet 3 - 16 สิงหาคม 2558
28/07/58 สอบท้องถิ่นปี 2558 อบต.แม่คะตวน เปิดสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล เปิดรับสมัคร 5 - 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
28/07/58 กรมการแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร ทาง Internet 6 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
28/07/58 สอบภาค ข. (ไม่มีใบผ่านภาค ก ก็สอบได้) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
28/07/58 โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
28/07/58 โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 14 สิงหาคม 2558
28/07/58 กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย เงินเดือน 12,470 บาท+ค่าครองชีพ 815 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
27/07/58 รับสมัคร พนักงานขาย หน่วยรถ หน่วยมอเตอร์ไซด์ พนักงานขับรถลงสินค้า จำนวนมาก รายได้ดี 12,000-25,000 บาท
27/07/58 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
27/07/58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000- 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
27/07/58 เงินเดือน 70,000 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดรับสมัครพนักงานราชการพิเศษ สมัครด้วยตนเองวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2558
27/07/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก มีตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 11 สิงหาคม 2558
27/07/58 กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร 3 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558
27/07/58 รับหลายอัตรา !! บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน เปิดรับสมัครทาง Internet วันที่ 5 - 18 ส.ค.58 ตลอด 24 ชั่วโมง
27/07/58 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ปฏิบัติงานที่ มหาสารคาม เลย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
27/07/58 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 27 กรกฎาคม ถึง 28 สิงหาคม 2558
25/07/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก รับหลายอัตรา วุฒิ ม.3 ป.ตรี ป.โท กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับใบสมัครวันที่ 5 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
25/07/58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัคร 3 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
25/07/58 อบจ.พิษณุโลก รับสมัครผู้ช่วยครูจำนวน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 17 สิงหาคม 2558
24/07/58 โรงพยาบาแม่สอด รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 24 ก.ค. - 7 ส.ค. 58