งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2558
06/10/58 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558
06/10/58 เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 19 ตุลาคม 2558
06/10/58 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2558
06/10/58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัคร 6 – 19 ตุลาคม 2558
06/10/58 ธนาคารธนชาตเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหลายอัตรา วันที่ 17 ตุลาคม 2558
06/10/58 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา รับสมัคร พนักงานสรรพากร วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 5 - 13 ตลาคม 2558
06/10/58 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
06/10/58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 5 - 20 ตุลาคม 2558
06/10/58 องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล(ข้าราชการ) จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา รับใบสมัครตั้งแต่ 9 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
05/10/58 กฟผ. รับสมัครบุคคลภายนอก จำนวน 52 อัตรา ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ เปิดรับสมัคร 12 - 16 ตุลาคม 2558
05/10/58 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 รับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
05/10/58 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 12 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558
05/10/58 Job Fair รับสมัครงาน กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
05/10/58 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 12 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558
05/10/58 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานบริการทั่วไป วุฒิ ม.3 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2558
05/10/58 อำเภอเมืองระนอง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 5 อัตราวุฒิ ปวช ทุกสาขา นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 5 - 7 ตุลาคม 2558
05/10/58 โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 22 ตุลาคม 2558
05/10/58 โรงเรียนสอนภาษาไอจีเนียส I-Genius เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ชั้น 5 ประกาศรับสมัครงาน วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา ปริญญาโททุกสาขา
05/10/58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัคร 16 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558
05/10/58 รพ.กองบิน กองบิน ๔๑ รับสมัคร พนักงานสถิติ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
05/10/58 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน ธนาคารออมสิน ดอกเบี้ย Step Up สูงสุด 6% ยกเว้นภาษี ด่วน! เปิดรับฝากถึง 30 ธ.ค.58
05/10/58 เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
05/10/58 รับสมัครพนักงาน Sales Agent (เซลล์เอเจ้นท์ คอนโดมิเนียม และอสังหาริมทรัพย์ เงินเดือน 15,000 + คอมมิสชั่น 15-45% + โบนัสพิเศษ (5-10%)
05/10/58 กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี เปิดรับสมัคร 12 - 25 ตุลาคม 2558
03/10/58 จ้างคนทำซับหนังและซีรีย์ไทย(ไม่่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
02/10/58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2558
02/10/58 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจํา จำนวน 3 ตำแหน่ง วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558
02/10/58 กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 5 - 27 ตุลาคม 2558
02/10/58 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 6 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558
02/10/58 ธนาคารออมสิน ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างโครงการบัตรเครดิต (Call center) วุฒิ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58