งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
03/07/58 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง อบจ จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 17 ก.ค. 58
03/07/58 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครบุคคล ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558 จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
03/07/58 รับทั่วประเทศ (จำนวนมาก) วุฒิ ม.3 ถึง ป.ตรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการ
02/07/58 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับบุคลากรร่วมงานจำนวน 200 อัตรา Walk-in Interview “สมัครและสัมภาษณ์ทันที” วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558
02/07/58 กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบรับราชการวุฒิ ป.ตรีและโท จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
02/07/58 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
02/07/58 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรับผู้ชำนาญการ
02/07/58 บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด รับสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/วิศวกรสิ่งแวดล้อม/นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01/07/58 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร Online ตั้งแต่ 2 - 31 กรกฎาคม 2558
01/07/58 สสจ.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 10 ก.ค. 58
01/07/58 สพฐ.รับสมัคร ครูผู้สอน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 6 - 10 ก.ค. 58
01/07/58 แบงค์ชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน กลุ่มบริหารธุรกิจ 2558 เงินเดือน วุฒิ ป.ตรี 23,700 บาท หรือ 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ปิดรับสมัครวันที่ 12 สิงหาคม 2558
01/07/58 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกาศรับสมัครงาน เปิดรับสมัคร 14 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
01/07/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรีรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2558
01/07/58 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวท.,ปวส.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 6 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
01/07/58 โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ปเิดรับสมัคร 1 - 7 ก.ค. 58
01/07/58 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงานจำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
01/07/58 รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร 200 อัตรา วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา สมัครและสัภาษณ์ทันที วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 นี้
30/06/58 รับเยอะ 72 อัตรา ทำงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค TOT รับสมัครงาน เปิดรับสมัคร Online สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม 2558
30/06/58 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับสมัครพนักงาน จำนวน 28 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2558
30/06/58 รับสมัครงาน
30/06/58 กรมทางหลวงชนบท เรื่อง สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป‏ จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2558
30/06/58 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 อุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการจำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 10 ก.ค. 58
29/06/58 รับ วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา (ทุกสาขาวิชา) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับครูผู้สอน เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558
29/06/58 กรุงศรี ออโต้ เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์งานทันที ตำแหน่งงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ (Collection) ในวันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 2558
29/06/58 โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา วุฒิ ปวท,ปวส.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
29/06/58 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม รับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 58
29/06/58 สสจ.นครราชสีมา รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ปวส ทุกสาขา ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 6 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
29/06/58 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ก.ค. 58
29/06/58 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558