31 มี.ค. 2563 (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. | 788 อัตรา )กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563

27 มี.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มพัฒนาระบบ รับสมัคร นักวิชาการพัฒนาระบบ 1 ตำแหน่ง

27 มี.ค. 2563 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

25 มี.ค. 2563 สวพ.3 ขอนแก่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 2 - 9 เมษายน พ.ศ. 2563

25 มี.ค. 2563 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 เมษายน พ.ศ. 2563

24 มี.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

23 มี.ค. 2563 (ไม่เอาภาค ก) กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม 2563 - 16 เมษายน 2563

23 มี.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง 9 อัตรา วุฒิ ม.6 -ปวช.-ปวท. -ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 27 เมษายน 2563

23 มี.ค. 2563 ไม่ผ่านภาค ก ก.พ. สามารถสมัครได้ มีเปิดภาค ก พิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563

23 มี.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 23 มีนาคม - 20 เมษายน 2563