4 มิ.ย. 2563 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัคร สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 34 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครวันที่เปิดรับสมัคร 6 - 8 มิถุนายน 2563

2 มิ.ย. 2563 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 48 อัตรา สังกัดสํานักอนามัย ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 - 22 กรกฎาคม 2563

2 มิ.ย. 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปใตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 4 - 12 มิถุนายน 2563

2 มิ.ย. 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 12 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

2 มิ.ย. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

1 มิ.ย. 2563 สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี เปิดรับสมัคร 2 - 9 มิถุนายน 2563

1 มิ.ย. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมดเขตรับสมัคร 8 มิถุนายน 2563

1 มิ.ย. 2563 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 จำนวน 13 ตำแหน่ง 26 อัตรา รับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2563

1 มิ.ย. 2563 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 19 มิถุนายน 2563

1 มิ.ย. 2563 กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 12 มิถุนายน 2563