25 ม.ค. 2564 สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 - 11 กุมภาพันธ์ 2564

22 ม.ค. 2564 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่างครั้งแรก 22 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 22 กุมภาพันธ์ 2564

22 ม.ค. 2564 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564

22 ม.ค. 2564 ท่าอากาศยานขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตําแหน่งต่าง ๆ 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 มกราคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564

22 ม.ค. 2564 กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 55 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

22 ม.ค. 2564 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564

20 ม.ค. 2564 เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร รับโอนข้าราชการ 3 อัตรา

20 ม.ค. 2564 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.ศ.3 - ม.3 - ม.6 - ปวส. - อนุปริญญา - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 8 - 15กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

20 ม.ค. 2564 กองบังคับการตำรวจน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

19 ม.ค. 2564 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรายการ เปิดรับสมัคร 27 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564