11 ส.ค. 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 18 - 24 สิงหาคม 2563

11 ส.ค. 2563 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 21 สิงหาคม 2563

11 ส.ค. 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอก 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563

11 ส.ค. 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัค 1 - 11 กันยายน พ.ศ. 2563

11 ส.ค. 2563 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563

11 ส.ค. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 21 สิงหาคม 2563

11 ส.ค. 2563 สภากาชาดไทยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม 2563

11 ส.ค. 2563 [ ขยายเวลา รับสมัคร ] การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563

11 ส.ค. 2563 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 26 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2563

11 ส.ค. 2563 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เปิดรับสมัคร 26 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2563