งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 มกราคม 2561
18/01/61 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. รับสมัครงานพนักงาน
18/01/61 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. รับสมัครงานพนักงาน
18/01/61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน 20 อัตรา
17/01/61 รับสมัครงานหลายอัตรา
17/01/61 รับสมัครช่างเทคนิคหลายอัตรา
17/01/61 รับสมัครด่วน!!! Design Engineer
17/01/61 รับสมัครด่วน!!! Site Engineer จำนวนมาก
17/01/61 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22-26 มกราคม 2561
17/01/61 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มกราคม 2561
17/01/61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 18 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
17/01/61 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 31 มกราคม พ.ศ. 2561
16/01/61 รับสมัครงานหลายอัตรา
16/01/61 รับสมัครงานหลายอัตรา
16/01/61 รับสมัครงานหลายอัตรา
16/01/61 รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์
15/01/61 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.- ป.ตรี. - ป.โท เปิดรับสมัคร 22 - 31 มกราคม 2561
15/01/61 กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14/01/61 รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์